Poszukiwania genealogiczne

Czy zastanawiali się Państwo skąd pochodzicie?
Kim byli Wasi przodkowie?
Czym się trudnili, jak wyglądało ich życie, gdzie mieszkali?

Moją wielką pasją, a od kilku lat i zawodem jest odkrywanie przeszłości. Z wykształcenia jestem archeologiem po UAM w Poznaniu. To także szukanie, choć nie pojedynczych ludzi, a całych kultur.

Genealogia to badanie ludzi i rodzin i ich wzajemnych zależności rodzinnych. GenArch to połączenie genealogii i archeologii. Bo czy nie jest swoistą archeologią wygrzebywanie starych dokumentów, dokopywanie się do nieznanych faktów, czy odkrywanie przeszłości?

Pracuję na terenie całego kraju, choć coraz więcej zleceń dostaję na tereny dawnych Kresów. Mam przyjemność współpracować z gronem wspaniałych współpracowników zarówno w Polsce, jak i za jej granicami. Wyjazdy na Kresy są szczególnie związane z moją ideą ocalania od zapomnienia, gdyż poprzez pracę w tamtejszych archiwach czy opracowując cmentarze, zabiera się kawałek dawnej Polski i ocala się przed jego "zakurzeniem" w obcym kraju. GenArch zajmuje się m.in.:
  • prowadzeniem badań i budową drzew genealogicznych,
  • opracowaniem historii rodzinnych, także w formie publikacji,
  • kwerendą archiwalną na zlecenie, m.in. w celach majątkowych i mienia zabużańskiego,
  • odnajdywaniu żyjących krewnych i ułatwieniu wzajemnych kontaktów,
  • organizacją i prowadzeniem wyjazdów do miejsc rodzinnie związanych w Polsce i na Kresach,
  • szukaniem i opieką nad grobami bliskich,
  • usługami wydawniczymi, fotograficznymi, filmowymi, sprzedażą programów do budowy drzew genealogicznych,
  • zakładaniem i prowadzeniem rodzinnych stron genealogicznych etc.

Dla nas genealogia to pasja, dlatego też w naszą pracę wkładamy wiele serca, aby ocalić od zapomnienia pamięć o naszych bliskich, odtworzyć historię naszych rodzin i zachować ją dla przyszłych pokoleń.

W Żyrmunach na Białorusi Cerkiew greko-katolicka w dawnym Janowie, dziś Dolinie k/Trembowli, Ukraina Kataster miasta Złoczów z końca XVIII w. z Archiwum Lwowskiego. Kalendarz Kresowy biurkowy na 2011 r. W tym roku wyszła już 3 edycja kalendarza. Pieczęć USC parafii Cielądz w woj. mazowieckim z końca XIX w. W Narajowie na Ukrainie


Zaloguj się

użytkownik:

hasło:


Nie masz konta? Zarejestruj się!